☾ Съновник - да сънуваш Катафалка

КАТАФАЛКА

, 2018-06-10 04:38:36
КАТАФАЛКА

КАТАФАЛКА

- ако сънуваш, ще получиш неприятно или неблагоприятно съобщение.

КАТАФАЛКА

- Ако сънувате

катафалка

с мъртвец - ще имате голяма печалба.
Ако возят мъртвец в нея, може да гледаш с оптимизъм в бъдещето, защото неприятностите ти свършват дотук и ще имаш голяма печалба.
Ако сънувате

катафалка

с мъртвец — ще имате голяма печалба

1 гласа