☾ Съновник - да сънуваш Картотека

КАРТОТЕКА

, 2018-06-13 07:54:18
КАРТОТЕКА

КАРТОТЕКА

- ако правиш насън, ще изпитваш недоверие към приятелите си. Ако търсиш нещо в

картотека

, ще те подлагат на проверки.
Ако правиш насън, ще изпитваш недоверие към приятелите си.Ако търсиш нещо в

картотека

, ще те подлагат на проверки.

0 гласа