☾ Съновник - да сънуваш Капра

КАПРА

, 2018-04-02 04:33:06
КАПРА

КАПРА

- ако в съня си седиш на

капра

та на файтон, ще ти поверят отговорна задача. Друг ако видиш на

капра

та, значи ще имаш нов началник.
Ако в съня си седиш на

капра

та на файтон, ще ти поверят отговорна задача.Друг ако видиш на

капра

та, значи ще имаш нов началник.

0 гласа