☾ Съновник - да сънуваш Камшик

Камшик

, 2018-03-05 19:14:36
Камшик

КАМШИК

- ще придобиеш самостоятелност в работата си.

КАМШИК

- ако сънуваш, ще изпиташ силата на хорската злоба. Ако държиш

камшик

, ще отправяш несправедливи обвинения, ще наказваш невинни.

Камшик

- гледаш | ще претърпиш една глоба. - държиш | богата сватба ще направиш и ще добиеш наследство.

КАМШИК

- Ако сънувате

камшик

- този сън се отнася до семейното ви огнище. Това е знак да бъдете по-активни, за да осигурите съществуването си; ако го гледате - ще ви наложат тежка глоба; ако го държите в ръка - ще присъствате на богата сватба; ако с него биете животно или човек - скандално приключение, семейни скандали; ако сам се биете с него - ще изпитате силно удоволствие от нещо.

Камшик

- , ако гледаш-ще те глобят; - ако го държиш в ръка-богата сватба ще направиш.

КАМШИК

- че гледаш - ще претърпиш глоба; че държиш в ръката си - богата сватба ще направиш и наследство ще добиеш.
странно да прозвучи, но той се явява символ на семейното огнище.Ако сънуваш, е знак, че трябва да проявиш по-голяма активност в действията си, за да осигуриш добър огън в семейното огнище.Ако биеш човек или животно, ще станеш причина за семейни скандали или ще предприемеш скандално приключение.Ако се биеш сам с него, ще изпиташ силно удоволствие от нещо. Може и да не е сексуално.Ако видиш, ще се любиш.Ако гледаш, ще ти наложат тежка глоба, която може да е и за малко провинение.Ако държиш в ръката си, ще присъстваш или ще направиш богата сватба и ще получиш наследство.Ако те заплашват и преследват, означава, че с неприятна за теб настойчивост някой ще се домогва до твоята взаимност и любов.Ако размахваш, ти предсказва неприятна и нежелана за теб среща.
Ако сънувате

камшик

— този сън се отнася до семейното ви огнище. Това е знак да бъдете по-активни, за да осигурите съществуването си; ако го гледате — ще ви наложат тежка глоба; ако го държите в ръка — ще присъствате на богата сватба; ако с него биете животно или човек — скандално приключение, семейни скандали; ако сам се биете с него — ще изпитате силно удоволствие от нещо

1 гласа