☾ Съновник - да сънуваш Искра

ИСКРА

, 2018-07-23 07:11:33
ИСКРА

ИСКРА

- ако видиш насън, ще имаш надежда. Ако сънуваш, че ти възпламениш

искра

, ще подобриш материалното си състояние.

ИСКРА

- Ако сънувате, че виждате

искра

- този сън предвещава опасност от пожар; ако са много и ги гледате отдалеч - вие сте в безизходно положение.
Ако сънувате, че виждате

искра

— този сън предвещава опасност от пожар; ако са много и ги гледате отдалеч — вие сте в безизходно положение

0 гласа