☾ Съновник - да сънуваш Инхалатор

ИНХАЛАТОР

, 2018-07-06 10:36:50
ИНХАЛАТОР

ИНХАЛАТОР

- да видиш или да използваш насън, е знак, че ще си изцяло зависим от нечия чужда воля или благосклонност.
Да видиш или да използваш насън, е знак, че ще си изцяло зависим от нечия чужда воля или благосклонност.
Да видиш или да използваш насън, е знак, че ще си изцяло зависим от нечия чужда воля или благосклонност.

0 гласа