☾ Съновник - да сънуваш ИНФАНТ, ИНФАНТА

ИНФАНТ, ИНФАНТА

, 2018-09-20 17:36:31
ИНФАНТ, ИНФАНТА

ИНФАНТ, ИНФАНТА

- да сънуваш, е знак да се пазиш и да не разчиташ никому, защото близките или колегите ти няма да се поколебаят да те пожертват или предадат, ако обстоятелствата го налагат.

0 гласа