☾ Съновник - да сънуваш ИНТУИЦИЯ

ИНТУИЦИЯ

, 2018-09-20 06:53:00
ИНТУИЦИЯ

ИНТУИЦИЯ

- ако насън имаш силно развита

интуиция

или твърде много се доверяваш на

интуиция

та си, наяве проявявай повече разсъдливост и трезвост при взимане на решения, които засягат и други хора.

0 гласа