☾ Съновник - да сънуваш ИНТУИЦИЯ

ИНТУИЦИЯ

, 2018-06-04 05:46:50
ИНТУИЦИЯ

ИНТУИЦИЯ

- ако насън имаш силно развита

интуиция

или твърде много се доверяваш на

интуиция

та си, наяве проявявай повече разсъдливост и трезвост при взимане на решения, които засягат и други хора.

0 гласа