☾ Съновник - да сънуваш Интерес

ИНТЕРЕС

, 2018-09-11 06:53:52
ИНТЕРЕС

ИНТЕРЕС

- сън, свързан със силен

интерес

към нещо или някого, е предсказание за опасно начинание, което може да донесе много печалби, но и много разочарования.

ИНТЕРЕС

- Ако сънувате, че проявявате някакъв

интерес

към нещо - този сън е свързан с

интерес

ите ви, с вашите сделки.
Ако след съня в съзнанието ти е останало чувството за

интерес

към каквото и да е, означава, че ситуацията или най-вече любопитството ти ще те заставят да изясняваш нещо, свързано с

интерес

ите и сделките ти.
Ако след съня в съзнанието ти е останало чувството за

интерес

към каквото и да е, означава, че ситуацията или най-вече любопитството ти ще те заставят да изясняваш нещо, свързано с

интерес

ите и сделките ти.
Ако сънувате, че проявявате някакъв

интерес

към нещо — този сън е свързан с

интерес

ите ви, с вашите сделки

0 гласа