☾ Съновник - да сънуваш Име

Име

, 2018-06-11 00:05:06
Име

ИМЕ

- сънуваш ли написано

име

то ти - очаква те приятна изненада. Ако

име

то ти е написано на надгробна плоча - дълъг живот. Ако се представяш под чуждо

име

или те назовават с друго

име

, прозвище-внимавай, пази се от изневяра, лъжа и подлости. Ако пишеш или зовеш някое чуждо

име

-очакват те приятелство и запознанство.

ИМЕ

- ако чуеш в съня си, ще получиш вест. Ако е твоето

име

, ще ти възложат голяма отговорност. Ако пишеш нечие

име

, пази се от пристрастия и проява на лично отношение. Ако някой чете списък с

име

на, между които споменава и твоето

име

, ще те замесят в скандал. Ако сънуваш

име

то си, написано във вестник, ще се радваш на публична известност.

ИМЕ

ЙЛ
Ако сънуваш написано

име

то си, чака те приятна изненада; ако е написано върху гроб, ще живееш много дълго; ако насън се представиш под чуждо

име

-чакай приятно запознанство.

ИМЕ

- Ако сънувате, че чувате някакво

име

- - ще получите добро известие; ако е написано вашето

име

- очаквайте неприятна изненада; ако е написано върху гроб - ще живеете дълго; ако се представяте под чуждо

име

- внимавайте, изневеряват ви; ако пишете чуждо

име

- очаквайте приятно запознанство.
Символ и знак за повик от духовните ти водачи да се събудиш.
Ако видиш написано

име

то си, очаквай неприятна изненада. Ако е написано върху гроб, сънят ти предрича дълъг живот.
Ако пишеш чуждо

име

, скоро ще имаш приятно запознанство.
Ако се представяш под чуждо

име

, е знак, че ако не е станало, то предстои да ти изневерят. Възможно е това да не е интимният ти партньор.
Ако след събуждане в паметта ти е останало само

име

, трябва внимателно да анализираш представите си за всеки носител на това

име

от обкръжението ти. Защото скоро във важни за теб събития то ще играе главна роля.
Ако чуеш каквото и да е

име

, ще получиш добро известие.
- да се произнася

име

то „Иване", значи ще кръщаваш дете.
-

име

то си или друго, обърни внимание на качествата, които притежават тези

име

на.
Да сънувате, че забравяте своето или нечие друго

име

говори, че сте претоварени. От друга страна може да значи, че сте забравили собствената си същност или къде са корените Ви.
Да сънувате, че чувате

име

то си това символизира връзката Ви с душевността. Това също е символ на Вашата уникалност и индивидуалност.
Символ и знак за повик от духовните ти водачи да се събудиш.Ако видиш написано

име

то си, очаквай неприятна изненада.Ако е написано върху гроб, сънят ти предрича дълъг живот.Ако пишеш чуждо

име

, скоро ще имаш приятно запознанство.Ако се представяш под чуждо

име

, е знак, че ако не е станало, то предстои да ти изневерят. Възможно е това да не е интимният ти партньор.Ако след събуждане в паметта ти е останало само

име

, трябва внимателно да анализираш представите си за всеки носител на това

име

от обкръжението ти. Защото скоро във важни за теб събития то ще играе главна роля.Ако чуеш каквото и да е

име

, ще получиш добро известие.- да се произнася

име

то „Иване", значи ще кръщаваш дете.-

име

то си или друго, обърни внимание на качествата, които притежават тези

име

на.
Ако сънувате, че чувате някакво

име

— — ще получите добро известие; ако е написано вашето

име

— очаквайте неприятна изненада; ако е написано върху гроб — ще живеете дълго; ако се представяте под чуждо

име

— внимавайте, изневеряват ви; ако пишете чуждо

име

— очаквайте приятно запознанство

3 гласа