☾ Съновник - да сънуваш Изпражнения

ИЗПРАЖНЕНИЯ

, 2018-07-22 00:36:51
ИЗПРАЖНЕНИЯ

ИЗПРАЖНЕНИЯ

- собствените си

изпражнения

ако видиш насън, е знак, че скоро ще получиш значителна сума пари. Животински

изпражнения

са обещание за много семейни радости и лично щастие. Ако насън ядеш

изпражнения

, наяве ще си затрупан със злато и богатства.

Изпражнения

, от които се носи лоша миризма, са знак за нечестно придобити блага, за мръсни пари. Ако се облекчиш на закътано място, скоро ще намериш изход от проблемите си. Ако се омажеш с

изпражнения

, е лош знак: ще преживееш силен душевен смут. Ако сънуваш дрехите или постелята си изцапани с

изпражнения

, чака те болест. Събираш ли

изпражнения

насън, наяве ще трупаш пари, за да се ожениш. Редки

изпражнения

са знак, че си прахосник, а прекалено сухи и спечени - че си скъперник.
В символен смисъл изпражнението представлява „жизнената сила" на произвелото го същество. Смята се за знак за могъщество (и съответно за слабост). Децата - и много възрастни - отдават голямо значение на своите

изпражнения

. Не само от чисто хигиенни съображения, както би могло да се помисли, а и заради символната им стойност. Сънищата с

изпражнения

са изключително разпространени. Те почти винаги са отнасят до „аналността" на сънуващия, тоест до начина, по който той „задържа" („занича") личността си, или до начина, по който я освобождава. Понякога (но това е по-рядко) изпражнението може да е знак за презрение към себе си. И все пак убеждението, че „сме само това", представлява част - искаме или не - от големите философски въпроси.. Кал Тя често ни се явява нощем и не е трудно да се определи значението й. Можем да сънуваме онова, което (с право или не) наричаме нашата вътрешна кал. Чувството за малоценност нерядко поражда сънища, в които се опитваме да се движим в море от кал. Разпространен е и друг вид сън - човекът бавно затъва в калта, докато се задуши. Тук е налице символиката на всичко, което поглъща, погребва, тоест на образа на жената, усещана (с право или не) като задушаваща, деспотична и пр. Но би могло и да става дума за непроходимия гъсталак на вътрешния живот, който сънуващият преценява като отрицателен, тревожен, разрушителен (= „задушавам се" от страх).
пари

ИЗПРАЖНЕНИЯ

- ако сънуваш, значи пари.

ИЗПРАЖНЕНИЯ

- Ако сънувате или гледате

изпражнения

- богатство, пари.
Символ на освобождаването, независимо в каква форма. За разлика от общоприетото схващане, означават, че ще вземеш пари или те очаква богатство. Само че сънят не казва дали парите ще са за теб.
- ще се компрометираш в нещо.
Символ на освобождаването, независимо в каква форма. За разлика от общоприетото схващане, означават, че ще вземеш пари или те очаква богатство. Само че сънят не казва дали парите ще са за теб. Друго тълкуване - ще се компрометираш в нещо.
Ако сънувате или гледате

изпражнения

— богатство, пари

31 гласа