☾ Съновник - да сънуваш Изпит

Изпит

, 2018-06-12 13:44:25
Изпит

ИЗПИТ

- ако сънуваш, че си на

изпит

- ще постигнеш успех в професията, но с много усилия и напрежение.

ИЗПИТ

- че полагаш, ако сънуваш, значи ще преодолееш някакво сериозно препятствие в живота си. Ако насън се готвиш за

изпит

, наяве ще предприемеш някаква важна стъпка. Не издържиш ли

изпит

а, ще преживееш някаква загуба или разочарование. Ако ти

изпит

ваш някого, авторитетът ти ще бъде подложен на проверка или съмнение.
Приятел, с който сте се скарали, ще си признае грешката
Сънищата на човешките същества гъмжат от

изпит

и и следователно от

изпит

ващи. На

изпит

показваме какво знаем и какво сме. Всеки

изпит

е вид присъда. В съня

изпит

ващият е част от нас, която съди друга част от нас. Затова този вид сънища са много ценни. Те ни позволяват да узнаем как сами се преценяваме
Ако сънуваш, че държиш

изпит

, ще постигнеш успех в професионалното си поприще, но след много усилия.

ИЗПИТ

- Ако сънувате, че държите

изпит

- ще постигнете успех в професионалното си поприще, но след много усилия; ако видите екзамен - лоши приказки в устата на ваши съседи; ако сънувате, че приемате - ще забравите лошото около вас; ако друг се явява на

изпит

- продължителният ви труд ще бъде възнаграден.
Символ на посвещаването.
Ако си го взел, ще забравиш лошото, което са ти причинили или което все още е около теб.
Ако гледаш, ще чуеш лоши приказки от съседите си по твой адрес.
Ако държиш, ще бъдеш подложен на

изпит

ание, проверка или контрол.
- ще постигнеш добър успех в начинанията си или на професионалното си поприще, но след много усилия и труд.
Ако друг се явява, знай, че продължителният и упорит труд, който ще положиш, ще бъде добре възнаграден.
Ако си притеснен преди

изпит

, ще

изпит

аш някакъв страх или страх от провал.
Символ на посвещаването.Ако си го взел, ще забравиш лошото, което са ти причинили или което все още е около теб.Ако гледаш, ще чуеш лоши приказки от съседите си по твой адрес.Ако държиш, ще бъдеш подложен на

изпит

ание, проверка или контрол.Друго тълкуване - ще постигнеш добър успех в начинанията си или на професионалното си поприще, но след много усилия и труд.Ако друг се явява, знай, че продължителният и упорит труд, който ще положиш, ще бъде добре възнаграден.Ако си притеснен преди

изпит

, ще

изпит

аш някакъв страх или страх от провал.
Ако сънувате, че държите

изпит

— ще постигнете успех в професионалното си поприще, но след много усилия; ако видите екзамен — лоши приказки в устата на ваши съседи; ако сънувате, че приемате — ще забравите лошото около вас; ако друг се явява на

изпит

— продължителният ви труд ще бъде възнаграден

2 гласа