☾ Съновник - да сънуваш ИЗОЛАТОР

ИЗОЛАТОР

, 2018-07-19 20:54:35
ИЗОЛАТОР

ИЗОЛАТОР

- ако насън си поставен в

изолатор

, ще страдаш от липсата на възможност за творческа изява, за професионално израстване или доказване на способностите ти. Ако става въпрос за електро-, топло- или водо

изолатор

, ще се изяви отдавна назрял конфликт между колегите или близките ти.

0 гласа