☾ Съновник - да сънуваш Извънбрачни

ИЗВЪНБРАЧНИ

, 2018-09-24 21:04:07
ИЗВЪНБРАЧНИ

ИЗВЪНБРАЧНИ

- деца ако имаш насън, значи наяве пазиш тайна, която вече е време да разкриеш; готви се освен това да посрещнеш укори и удари под пояса. Ако ти си извънбрачно дете, ще се чувстваш силно онеправдан и пренебрегнат, но ще.имаш всички основания да поддържаш претенциите си и да преследваш целите си.
Деца ако имаш насън, значи наяве пазиш тайна, която вече е време да разкриеш; готви се освен това да посрещнеш укори и удари под пояса.
Ако ти си извънбрачно дете, ще се чувстващ силно онеправдан и пренебрегнат, но ще имаш всички основания да поддържаш претенциите си и да преследваш целите си.
Деца ако имаш насън, значи наяве пазиш тайна, която вече е време да разкриеш; готви се освен това да посрещнеш укори и удари под пояса.Ако ти си извънбрачно дете, ще се чувстващ силно онеправдан и пренебрегнат, но ще имаш всички основания да поддържаш претенциите си и да преследваш целите си.

0 гласа