☾ Съновник - да сънуваш Ива (виж върба)

ИВА (виж ВЪРБА)

, 2018-12-03 16:03:02
ИВА (виж ВЪРБА)
ИВА (виж ВЪРБА) - ако видиш в съня си, ще си изпатиш от хладна и пресметлива жена.
Ако видиш в съня си ива (виж върба), значи ти предстои пресметлива и студена жена да ти създаде неприятности.

2 гласа