☾ Съновник - да сънуваш Зъб

ЗЪБ

, 2018-07-02 12:52:18
ЗЪБ

ЗЪБ

- в съня е знак за труден успех. Ако имаш хубави, здрави и бели

зъб

и, ще се радваш на добро финансово състояние. Ако

зъб

ите ти са болни, разклатени или почернели, ще претърпиш материални загуби. Пломбиран

зъб

издава прикрити намерения, а златен

зъб

съобщава, че ще се опитат да те подкупят. Изкуствен

зъб

предупреждава да се пазиш от мошеничество. Ако сънуваш, че ти падне

зъб

, скоро ще научиш за нечия смърт. Ако е кътник или мъдрец, ще почине далечен познат, а ако е преден

зъб

- твой близък роднина. Болен

зъб

е знак за голяма загуба на пари. Ако насън ти вадят

зъб

, ще допуснеш грешки в работата си. Счупен

зъб

е сигнал за предстоящи дълготрайни грижи и проблеми.
Да ти падне

зъб

насън-болест или смърт на близък човек; ако сънуваш, че имаш равни и бели

зъб

и-ще се радваш на прекрасно здраве и голям род
Ако ти вадят, ти предстои мъчително лечение, което все пак ще завърши с оздравяване.
Ако вадят на друг, вгледай се в приятелите си, защото между тях има лоши и двулични.
Ако се клати, ще те връхлети болест.
Пломбират ли ти, някаква неприятност ще ти донесе полза.
Ако ти вадят, ти предстои мъчително лечение, което все пак ще завърши с оздравяване.Ако вадят на друг, вгледай се в приятелите си, защото между тях има лоши и двулични.Ако се клати, ще те връхлети болест.Пломбират ли ти, някаква неприятност ще ти донесе полза.
смърт
Ако ти падне

зъб

насън - болест и смърт на близък човек ще преживееш. Ако сънуваш, че имаш равни и бели

зъб

и - ще се радваш на прекрасно здраве и голям род.

15 гласа