☾ Съновник - да сънуваш Зехтин

ЗЕХТИН

, 2018-05-29 06:13:03
ЗЕХТИН

ЗЕХТИН

- в съня е добър знак, ако го употребяваш за готвене, ядене или търговия. Ако

зехтин

ът е развален, чакат те неприятности и проблеми. Ако разлееш

зехтин

, сам ще си навлечеш беди и тревоги.

ЗЕХТИН

- Ако сънувате

зехтин

- печалба; ако го пиете или давате на друг да го пие - ще ви наклеветят.
Ако сънуваш, ще постигнеш някаква печалба.
Ако пиеш или даваш на друг, ще те наклеветят.
Ако сънуваш, ще постигнеш някаква печалба.Ако пиеш или даваш на друг, ще те наклеветят.
Ако сънувате

зехтин

— печалба; ако го пиете или давате на друг да го пие — ще ви наклеветят

1 гласа