☾ Съновник - да сънуваш Зарзават

Зарзават

, 2018-02-03 11:43:23
Зарзават

ЗАРЗАВАТ

- ако е зелен - ядове, ако е червен - ще чуеш новина, която те засяга.

Зарзават

- ядеш | оскъден живот ще прекараш.

ЗАРЗАВАТ

- зелен ако сънуваш, значи ядове; червени - късмет

ЗАРЗАВАТ

- Ако сънувате зелен

зарзават

- ядове с деца; ако е червен - новини; ако го ядете - ще живеете бедно.

Зарзават

- вж. Зеленчуци
- вж. Зеленчуци
- вж. Зеленчуци
Ако сънувате зелен

зарзават

— ядове с деца; ако е червен — новини; ако го ядете — ще живеете бедно

0 гласа