☾ Съновник - да сънуваш Залив

ЗАЛИВ

, 2018-09-01 08:02:03
ЗАЛИВ

ЗАЛИВ

- ако видиш насън, скоро ще настъпят положителни промени, ще ти се отвори възможност за спокойна и приятна работа.

ЗАЛИВ

- Ако сънувате красив и спокоен

залив

- неочаквано приключение с непознат човек; ако е неспокоен - неприятности от различен характер.

Залив

- Плодовете на усилен труд.
Да видите

залив

на сън то той е символ на Вашата мъдрост и че разбирате нещата около Вас. Нещо става по-ясно около Вас.
Плодовете на усилен труд.
Ако сънувате красив и спокоен

залив

— неочаквано приключение с непознат човек; ако е неспокоен — неприятности от различен характер

0 гласа