☾ Съновник - да сънуваш Задник

Задник

, 2018-06-12 06:06:36
Задник

ЗАДНИК

- ако насън видиш

задник

а си или го показваш на някого - не е на добро - предвещава поругаване на честта, срамни постъпки. - ако насън видиш женски

задник

- неприятности, разходи в излишество,плътски удоволствия. - ако видиш черен

задник

/на негър или циганин/ - не е на добро. Пази се от загуби, унижения и срам.
Ако мъж види съблазнителен женски

задник

, не е добър знак, защото означава, че сексуалният му живот е твърде скучен и от него е изчезнало усещането за нещо ново и хубаво.
Сънуваш ли женски

задник

, предстоят ти неприятности, разходи в излишество,плътски удоволствия. Видиш ли в съня си

задник

а си или го показваш на някого, не е на добро, предвещава поругаване на честта, срамни постъпки. Видиш ли насън черен

задник

/на негър или циганин/, не е на добро, трябва да се пазиш от загуби, унижения и срам.
Ако мъж види съблазнителен женски

задник

, не е добър знак, защото означава, че сексуалният му живот е твърде скучен и от него е изчезнало усещането за нещо ново и хубаво.

3 гласа