☾ Съновник - да сънуваш ЖЕЛЪД

ЖЕЛЪД

, 2018-03-11 11:47:09
ЖЕЛЪД

ЖЕЛЪД

- да видиш насън, предвещава финансови проблеми. Ако събираш

желъд

и, ще страдаш от бедност и недоимък.

0 гласа