☾ Съновник - да сънуваш Жаргон

ЖАРГОН

, 2018-09-23 17:57:02
ЖАРГОН

ЖАРГОН

- ако в съня си чуеш

жаргон

ни думи, приятелите ти ще те посветят в някаква тайна. Ако ти употребяваш

жаргон

, неволно ще издадеш поверителна информация.

ЖАРГОН

- Ако сънувате, че си служите с

жаргон

и - честен и спокоен живот ще живеете; ако ги чувате - предвещава ви изобилие.
Ако си служиш с него, ще водиш честен и спокоен живот.
Ако чуваш, сънят ти обещава изобилие.
Ако си служиш с него, ще водиш честен и спокоен живот.Ако чуваш, сънят ти обещава изобилие.
Ако сънувате, че си служите с

жаргон

и — честен и спокоен живот ще живеете; ако ги чувате — предвещава ви изобилие

1 гласа