☾ Съновник - да сънуваш Жажда

Жажда

, 2018-03-18 20:26:33
Жажда

ЖАЖДА

- ще преуспееш в нещо. Ако имаш

жажда

и не можеш да пиеш-нещо ще има лош край за тебе /в работата или в някое начина ние/. Ако успееш да пиеш при

жажда

-чака те успех и напредък.

Жажда

- чувствуваш | не ще сполучиш в това в което се трудиш. - утоляваш | няма да постигнеш това към което се стремиш.

ЖАЖДА

- Ако ви измъчва, значи се стремите към нещо недостъпно, за което много ще страдате. Ако я утолявате, ще ви се сбъдне отдавнашна мечта. Ако носите вода на друг човек - ще трябва да вършите чужда работа, без да ви се плати.
През деня няма да ви върви особено в търговията
Ако си жаден насън и се напиеш, най-после работите ти ще тръгнат на добре; ако не утолиш

жажда

та си-финансовите ти дела вървят зле.
Ако си жаден, не е добър сън, защото означава недостиг или липса на нещо крайно необходимо, или те очаква лоша търговия. - и пиеш насън е добър знак, защото показва успех в търговията, напредък в службата или работата ти.
- и се напиеш с вода, е знак, че най-после работите ти ще тръгнат.
- и пиеш вода от стомна с цицка, ще напреднеш в работата си.
- и пиеш вода от чешма и струята е малка, ще напредваш в работата си, но не дотам бързо и достатъчно.
- и пиеш вода от чешма и струята е силна, ще напредваш з работата си бързо.
- и утолиш

жажда

та си, ти предстоят грижи около деца.
- и не утолиш

жажда

та си, финансовите ти дела ще тръгнат зле.
- и не можеш да утолиш

жажда

та си, няма да можеш да осъществиш желанието си.
Ако друг е жаден, ще напреднеш в бизнеса.
Ако си жаден, не е добър сън, защото означава недостиг или липса на нещо крайно необходимо, или те очаква лоша търговия.- и пиеш насън е добър знак, защото показва успех в търговията, напредък в службата или работата ти. - и се напиеш с вода, е знак, че най-после работите ти ще тръгнат.- и пиеш вода от стомна с цицка, ще напреднеш в работата си.- и пиеш вода от чешма и струята е малка, ще напредваш в работата си, но не дотам бързо и достатъчно.- и пиеш вода от чешма и струята е силна, ще напредваш з работата си бързо.- и утолиш

жажда

та си, ти предстоят грижи около деца.- и не утолиш

жажда

та си, финансовите ти дела ще тръгнат зле.- и не можеш да утолиш

жажда

та си, няма да можеш да осъществиш желанието си.Ако друг е жаден, ще напреднеш в бизнеса.
самота
ако сте жаден в горещо време – вашите мисли са обърнати твърде много към материалния свят. Помислете за духовността си. В съня си утолявате

жажда

та с мътна вода – вашите приятели или колеги могат да ви предадат или излъжат.

1 гласа