☾ Съновник - да сънуваш Ехо

Ехо

, 2018-03-05 04:02:50
Ехо

ЕХО

- чуеш ли

ехо

насън, ще чуеш вести за приятели. Ако ти говориш с

ехо

, трябва да изпратиш писмо или телеграма, която си забравил или забавил.

Ехо

- ако чуеш | приятна визита ще имаш.

ЕХО

- Ако чуете - за вас ще настъпят тежки времена. Ще се разболеете и ще загубите работата си, а приятелите ще ви изоставят в тежкия момент.
Чуеш ли

ехо

насън, ще получиш вести за добри стари познати; ако сам предизвикваш

ехо

, ще трябва бързо да изпратиш телеграма или писмо
писмо от далеко

ЕХО

- ако сънуваш значи писмо от далеко

ЕХО

- Ако сънувате, че чувате

ехо

- писмо отдалече, ще получите вести за добри познати; ако вие викате

ехо

- изпратете писмото, което е било нужно отдавна да изпратите.

Ехо

- Не копирайте поведението и странностите на другите, нито техните идеи.
Ако сънуваш, ще получиш писмо отдалеч и вести за добри познати.
Ако го викаш, ще изпратиш писмо, което отдавна е трябвало да бъде изпратено.
Ако чуеш

ехо

, ще имаш приятно посещение.
Ако чуваш глухо

ехо

от планина или гора, бъди внимателен с думите си, защото злонамерено ще бъдат деформирани и използвани против теб.
Да чувате

ехо

на сън или сънувате, че Вие предизвиквате

ехо

то това означава, че трябва да повторите това което казвате, за да Ви повярват или да Ви разберат. Обърнете внимание на думите си.
Не копирайте поведението и странностите на другите, нито техните идеи.
Ако сънуваш, ще получиш писмо отдалеч и вести за добри познати.Ако го викаш, ще изпратиш писмо, което отдавна е трябвало да бъде изпратено.Ако чуеш

ехо

, ще имаш приятно посещение.Ако чуваш глухо

ехо

от планина или гора, бъди внимателен с думите си, защото злонамерено ще бъдат деформирани и използвани против теб.
допълнително доход

0 гласа