☾ Съновник - да сънуваш Екип

ЕКИП

, 2018-06-14 10:17:09
ЕКИП

ЕКИП

- ако насън участваш в някакъв

екип

, наяве ще делиш отговорностите и задълженията си с някого другиго.

ЕКИП

- Ако сънувате операционен

екип

- ще ви оскърби ваш по-стар роднина.
Ако е операционен, ще те оскърби твой по-възрастен роднина.
Ако е операционен, ще те оскърби твой по-възрастен роднина.
нова среща

0 гласа