☾ Съновник - да сънуваш ЕДИНАЙСЕТ

Единайсет

, 2018-03-15 08:52:07
Единайсет

ЕДИНАЙСЕТ

- /11/ числото

единайсет

е добър знак. Можеш да се заловиш за нещо, дори и да не си успявал преди, сега то ще ти се удаде. Всичко ще зависи само от тебе.
Ти си от хората, на които всичко им иде отръки-залови се с нещо, което зависи от сръчността на ръцете ти.

1 гласа