☾ Съновник - да сънуваш Единадесет

ЕДИНАДЕСЕТ

, 2018-07-05 17:23:29
ЕДИНАДЕСЕТ

ЕДИНАДЕСЕТ

- ако видиш това число насън, чака те скришна работа или тайна среща.
Единайсет означава интуиция, майсторство в определена област, духовност, просвещение и капацитет за успех. Символизира вашата креативност и принципите ви.

ЕДИНАДЕСЕТ

- Ако сънувате числото

единадесет

- вие сте човек, на когото всичко идва отръки, заловете се с нещо, което ще зависи от сръчността на вашите ръце.

Единадесет

- вж. Число
- вж. Число
Ако сънувате числото

единадесет

— вие сте човек, на когото всичко идва отръки, заловете се с нещо, което ще зависи от сръчността на вашите ръце

1 гласа