☾ Съновник - да сънуваш Дял

ДЯЛ

, 2018-01-26 11:00:34
ДЯЛ

ДЯЛ

- от нещо ако получаваш насън, значи ще проявяваш излишна скромност, ще се подценяваш. Делиш ли нещо с някого в съня си, значи доброволно ще отстъпиш другиму възможността да се прослави с твоите заслуги.

ДЯЛ

- Ако сънувате, че получавате

дял

- бъдете внимателни с вашите приятели; ако не го получавате - материални загуби.
Ако получаваш, бъди внимателен с някои от приятелите си.
Ако не го получаваш, ще претърпиш материални загуби.
Ако получаваш, бъди внимателен с някои от приятелите си.Ако не го получаваш, ще претърпиш материални загуби.
Ако сънувате, че получавате

дял

— бъдете внимателни с вашите приятели; ако не го получавате — материални загуби

0 гласа