☾ Съновник - да сънуваш Дякон

ДЯКОН

, 2018-09-08 13:04:13
ДЯКОН

ДЯКОН

- да видиш насън, е знак, че някой от приятелите ти съвсем не е такъв, за какъвто се представя. Себе си ако сънуваш като

дякон

, ще ти се наложи да скриеш част от истината за миналото си.

ДЯКОН

- Ако сънувате или говорите с

дякон

- радост; ако сте вие - ще имате неприятности с приятел.
Ако сънуваш или говориш с него, ти предстои да изживееш някаква радост.
Ако си, ще имаш неприятности с приятел.
Ако сънуваш или говориш с него, ти предстои да изживееш някаква радост.Ако си, ще имаш неприятности с приятел.
Ако сънуваш или говориш с него, ти предстои да изживееш някаква радост.Ако си, ще имаш неприятности с приятел.
Ако сънувате или говорите с

дякон

— радост; ако сте вие — ще имате неприятности с приятел

0 гласа