☾ Съновник - да сънуваш Дълг

Дълг

, 2018-03-10 15:47:23
Дълг

ДЪЛГ

- ако взимаш на заем или имаш

дълг

- пази се от човек,на когото имаш доверие. Ако връщаш

дълг

а си някому - ще се чувстваш нестабилен, с лошо разположение на духа.
Ако сънуваш, че си задлъжнял или че искаш да вземеш заем, пази се от човек, на когото имаш голямо доверие; ако връщаш насън

дълг

някому-леко здравословно неразположение.

ДЪЛГ

- Ако сънувате, че имате или вземате

дълг

- пазете се от човек, на когото имате голямо доверие; ако го връщате - здравословно неразположение. Ако връщаш на някого, сънят показва, че нещо ти тежи на душата, или ще извършиш постъпка, свързана с материални загуби, дори жертви, които по-късно обаче ще ти донесат не малки дивиденти.
- ще имаш здравословно неразположение.
Ако имаш или вземаш, пази се от човек, на когото имаш прекалено голямо доверие.
Ако ти върнат, ти предстои да изживееш приятно събитие.
Сънуваш ли, че някой има

дълг

, значи ти предстоят измами и капан. Ако сънуваш, че изпълняваш

дълг

, означава че скоро ще получиш възнаграждение за страданията и усилията си. Имаш ли насън различни

дълг

ове към някого, значи ти предстои да развалиш отношенията си с приятел.
Ако връщаш на някого, сънят показва, че нещо ти тежи на душата, или ще извършиш постъпка, свързана с материални загуби, дори жертви, които по-късно обаче ще ти донесат не малки дивиденти. Друго тълкуване - ще имаш здравословно неразположение.Ако имаш или вземаш, пази се от човек, на когото имаш прекалено голямо доверие.Ако ти върнат, ти предстои да изживееш приятно събитие.
Ако сънувате, че имате или вземате

дълг

— пазете се от човек, на когото имате голямо доверие; ако го връщате — здравословно неразположение

0 гласа