☾ Съновник - да сънуваш ДЪЛБОК, ДЪЛБОЧИНА

ДЪЛБОК, ДЪЛБОЧИНА

, 2018-07-01 22:52:58
ДЪЛБОК, ДЪЛБОЧИНА

ДЪЛБОК, ДЪЛБОЧИНА

- подобен сън означава многобройни опасности по пътя ти и е предупреждение за извънредна предпазливост.

2 гласа