☾ Съновник - да сънуваш Дъжд

Дъжд

, 2018-06-14 18:03:04
Дъжд

ДЪЖД

- студен

дъжд

ако те навали - ще имаш неприятности в работата. Топъл

дъжд

- ще намериш добър съдружник в професията си. Мътен

дъжд

,порой - неудачи от финансов и служебен характер. Силен летен

дъжд

- успех и шанс, можеш да рискуваш в някое ново начинание.

ДЪЖД

- ако вали в съня ти, скоро ще настъпят по-благоприятни времена. Ако е бурен или проливен, със светкавици и гръмотевици, предстоят сериозни сътресения и колизии в личния ти живот и в работата. Ако си прогизнал от

дъжд

, ще имаш неочаквани придобивки (и добри, и лоши).

Дъжд

и слънце в съня са обещание за благоприятна промяна. Ако насън те вали студен

дъжд

, ще имаш неприятности и проблеми.

Дъжд

- проливен | безполезен труд. - завари на път | бъди постоянен в всяко отношение. - продължителен | неприятности. - скоропреходящ | малка печалба. - със слънце | приятна промяна. - с буря | раздори с някого.

ДЪЖД

- Ако е топъл и ходите без чадър - очаква ви бързо процъфтяване и любовно щастие. Но ако е леден и пороен - пазете се от злополуки на улицата или от кражби в дома ви.
Ще се радвате на големи придобивки
Студен

дъжд

да те вали насън предсказва препятствие в работата; топъл

дъжд

-че ще намериш верен съдружник; мътен порой-неприятности и загуби във финансовите дела; силен летен

дъжд

-голям успех или шанс в ново начинание.
неприятност

ДЪЖД

- Ако сънувате

дъжд

- сънят е много добър за всяко ваше начинание; ако е много силен - богатство, печалба; ако е слаб - успехът ви ще дойде бавно, но все пак ще дойде; ако е студен - препятствие на работата ви; ако е топъл - ще си намерите верен съдружник; ако е през лятото - шанс в новото ви начинание; ако е през нощта - ще изживеете мъка; ако е продължителен - неприятности; ако е проливен - ще положите безполезен труд; ако е

дъжд

с буря - ще имате неприятности с някого; ако е краткотраен - ще се сдобиете с малка печалба; ако е в слънчев ден - предстои ви приятна промяна; ако е кратък, без гръмове и ветрове - на земеделец - добра печалба; на търговец - грижи; ако е с градушки - скръб, бедствие и загуба.

ДЪЖД

- Проблеми в работата.

ДЪЖД

- проливен - безполезен труд ще направиш; че те завари на път - бъди куражлия и постоянен във всяко отношение; продължителен - неприятности ти предстоят; краткотраен - една малка печалба ще добиеш; със слънце - приятна промяна ти предстои; с буря - раздор с някого ще имаш.

Дъжд

- Той измива кашите страхове, тревоги и грижи. Възстановявате формата си.
Символ е на пречистването, най-вече на емоционално равнище.
Ако сънуваш, е много добър знак за всяко твое начинание. Ако вали, ти предрича някаква неприятност или препятствие в работата.
- тъга ще налегне душата ти.
Ако те вали, те очаква мъка и някаква спънка.
Ако е градушка, предсказва скръб, бедствие и загуба.
Ако те завари на път, ще трябва да проявиш постоянство във всичко.
Ако е през нощта, ще изживееш някаква мъка.

Дъжд

с буря ти предвещава раздор, караница и неприятности с някого.

Дъжд

със слънце е добър сън, защото предстои приятна промяна на нещата ти към добро.

Дъжд

без силен вятър, гръмотевици и светкавици ти предсказва умерена сполука.
Краткотраен ако е, ще имаш малка печалба или малка награда.
Краткотраен без гърмове и ветрове, на земеделците предрича добра печалба а на търговците - грижи.
Летен ако е, ще ти бъде даден добър шанс в новото начинание.
Продължителен ако е, показва, че ти предстоят неприятности.
Проливен ако е, ще се трудиш безполезно.
Продължителен и проливен, означава, че те чакат неприятности в работата.
Силен ако е, ще постигнеш определена печалба, което ще увеличи богатството ти.
Силен и напоителен ако е, предсказва обилна реколта.
Слаб ако е, успехът ще дойде при теб бавно, но все пак ще дойде.
Студен ако е, те предупреждава, че се задават препятствия в работата ти.
Топъл ако е, ще си намериш верен съдружник.
Да сънувате, че Ви вали

дъжд

това символизира откъсване от проблемите.

Дъжд

а също е символ на плодородието и новото начало.
Да сънвуате, че чувате шум от

дъжд

това говори за прошка и благородство.
Да сънувате, че гледате как вали

дъжд

през прозореца това символизира Вашите идеи и цели. Може да значи, че сте близо до успеха и любовта.
Той измива вашите страхове, тревоги и грижи. Възстановявате формата си.
Символ е на пречистването, най-вече на емоционално равнище.Ако сънуваш, е много добър знак за всяко твое начинание.Ако вали, ти предрича някаква неприятност или препятствие в работата.Друго тълкуване - тъга ще налегне душата ти.Ако те вали, те очаква мъка и някаква спънка.Ако е градушка, предсказва скръб, бедствие и загуба.Ако те завари на път, ще трябва да проявиш постоянство във всичко.Ако е през нощта, ще изживееш някаква мъка.

Дъжд

с буря ти предвещава раздор, караница и неприятности с някого.

Дъжд

със слънце е добър сън, защото предстои приятна промяна на нещата ти към добро.

Дъжд

без силен вятър, гръмотевици и светкавици ти предсказва умерена сполука.Краткотраен ако е, ще имаш малка печалба или малка награда.Краткотраен без гърмове и ветрове, на земеделците предрича добра печалба а на търговците - грижи.Летен ако е, ще ти бъде даден добър шанс в новото начинание.Продължителен ако е, показва, че ти предстоят неприятности.Проливен ако е, ще се трудиш безполезно.Продължителен и проливен, означава, че те чакат неприятности в работата.Силен ако е, ще постигнеш определена печалба, което ще увеличи богатството ти.Силен и напоителен ако е, предсказва обилна реколта.Слаб ако е, успехът ще дойде при теб бавно, но все пак ще дойде.Студен ако е, те предупреждава, че се задават препятствия в работата ти.Топъл ако е, ще си намериш верен съдружник.
радост

1 гласа