☾ Съновник - да сънуваш Дрян

Дрян

, 2018-06-14 04:40:01
Дрян

ДРЯН

- държиш ли

дрян

-добро здраве и сили. Ако в двора или имота ти цъфти

дрян

- болен от семейството скоро ще оздравее.

ДРЯН

- цъфнал да видиш насън, е знак за труден успех. Ако късаш

дрян

ови клонки, ще имаш здраве и щастлив живот. Ако насън береш дренки, ще се захванеш с работа, която никой друг не иска или в която никой друг не е успял, а ако ги ядеш, ще си създадеш неприятности и главоболия.
Ще пожънете големи успехи в бизнеса и търговията Държиш ли насън

дрян

, ще бъдеш здрав; ако в двора ти цъфти

дрян

-болен човек от семейството скоро ще оздравее.

ДРЯН

- Ако сънувате, че държите

дрян

- ще бъдете здрави; ако е в двора ви - болен човек от вашето семейство ще оздравее.
Ако сънуваш, ти предвещава здраве, успех в търговията и големи печалби.
Ако държиш в ръка, ще бъдеш в добро здраве.
Ако цъфти в двора ти, скоро твой близък ще оздравее.
Ако сънуваш, ти предвещава здраве, успех в търговията и големи печалби.Ако държиш в ръка, ще бъдеш в добро здраве.Ако цъфти в двора ти, скоро твой близък ще оздравее.
Ако сънувате, че държите

дрян

— ще бъдете здрави; ако е в двора ви — болен човек от вашето семейство ще оздравее

1 гласа