☾ Съновник - да сънуваш Дръжка

ДРЪЖКА

, 2018-04-08 19:08:02
ДРЪЖКА

ДРЪЖКА

- на врата ако хванеш насън, ще направиш много успешна сделка или ще се съюзиш с перспективен партньор. Ако е

дръжка

на бастун, ще намериш траен закрилник или спонсор. Ако е

дръжка

на нож или на някакво друго острие, отношенията ти с някой човек са твърде опасни.

ДРЪЖКА

- Ако сънувате

дръжка

на кошница, ваза - това е признак на покровителство в живота; ако е на нож - ще ви доверят важна тайна; ако е на врата - придобивка.
Ако е на ваза или кошница, е знак, че някой ще те покровителства в живота.
Ако е на врата, е знак на способността ти да се справиш със себе си и с проблемите на собствената си личност.
- ще получиш някаква придобивка.
Ако е на нож, ще ти поверят важна тайна.
Ако е на ваза или кошница, е знак, че някой ще те покровителства в живота.Ако е на врата, е знак на способността ти да се справиш със себе си и с проблемите на собствената си личност.Друго тълкуване - ще получиш някаква придобивка.Ако е на нож, ще ти поверят важна тайна.
Ако сънувате

дръжка

на кошница, ваза — това е признак на покровителство в живота; ако е на нож — ще ви доверят важна тайна; ако е на врата — придобивка

0 гласа