☾ Съновник - да сънуваш Домакин

ДОМАКИН

, 2018-12-08 11:07:41
ДОМАКИН

ДОМАКИН

- че си, ако сънуваш, чакай гости. Ако в съня ти друг е

домакин

, предстои ти кратко пътуване и срещи със стари познати.

ДОМАКИН

- Ако сънувате или говорите с

домакин

- вие сте много спестовен и това ще ви направи богати; ако вие сте

домакин

- вашият бизнес не върви добре.
Ако сънуваш или говориш с него, спестовността ти ще те направи богат.
Ако си, е знак, че работите в бизнеса не вървят добре.
Ако сънуваш или говориш с него, спестовността ти ще те направи богат.Ако си, е знак, че работите в бизнеса не вървят добре.
Ако сънувате или говорите с

домакин

— вие сте много спестовен и това ще ви направи богати; ако вие сте

домакин

— вашият бизнес не върви добре

0 гласа