☾ Съновник - да сънуваш Долина

Долина

, 2018-02-26 11:19:50
Долина

ДОЛИНА

- ако

долина

та е зелена-очаква те щастие и положително разрешение на проблемите. Ако

долина

та е покрита със сняг- предстои ти период на неприятности.

ДОЛИНА

- Ако се разхождате сред пищна зеленина, в дома ви ще има изобилие на материални блага и разбирателство. Ако сте заедно с любимия човек, връзката ви ще е дълготрайна.
Ако сънувате

долина

, символизира промяна в живота ви, която ще ви донесе щастие и мир.
В много сънища тя е символ на афективно богатство. Тъкмо там, в отворената към небето

долина

, слънцето и водата оплодяват земята. В нощния ни живот, както и в дневния, съществуват зелени долини и долини на смъртта. Сънят ще ни покаже каква е

долина

та - дали е напоявана и пълна с обещания, или е безводна, пустинна и не вдъхва никаква надежда. Плодородната

долина

е символ на духовност, на вътрешна трансформация, на съзерцание. Тя може да се възприеме и като голяма градина.

Долина

та притежава и символиката на числото 2. И наистина слънцето (огънят) се спуска в

долина

та, за да се съедини със своята противоположност - водата. Огънят и водата - привидно вражеска двойка - се съчетават и осъществяват съюза си за доброто на земята и плодовете й. При мъжа

долина

та е понякога символ на Анимата. Видяхме един много красив сън на тази тема в главата за „големите сънища".
Видиш ли зелена

долина

насън, чака те щастие и скорошно сбъдване на някакво желание; ако

долина

та е покрита със сняг-чака те нерадостно бъдеще.

ДОЛИНА

- Ако сънувате зелена

долина

- в скоро време ще се сбъдне желанието ви; ако е покрита със сняг - вашето бъдеще ще бъде много тежко; ако почивате в живописна

долина

- ще изживеете депресия; ако е пуста - ще направите недоходно за вас изобретение.

Долина

- В момента нямате избор, но поне пътят ви е открит, макар и дълъг.
Ако е живописна и си почиваш в нея, ще изживееш депресия.
Замръзнала и покрита със сняг, предрича, че близкото ти бъдеще ще бъде доста тежко и нерадостно.
Зелена ако е, скоро ще се сбъдне някое от желанията ти.
Пуста ако е, ще направиш недоходно, но за теб, изобретение.
В момента нямате избор, но поне пътят ви е открит, макар и дълъг.
Ако е живописна и си почиваш в нея, ще изживееш депресия.Замръзнала и покрита със сняг, предрича, че близкото ти бъдеще ще бъде доста тежко и нерадостно.Зелена ако е, скоро ще се сбъдне някое от желанията ти.Пуста ако е, ще направиш недоходно, но за теб, изобретение.
Ако сънувате зелена

долина

— в скоро време ще се сбъдне желанието ви; ако е покрита със сняг — вашето бъдеще ще бъде много тежко; ако почивате в живописна

долина

— ще изживеете депресия; ако е пуста — ще направите недоходно за вас изобретение

0 гласа