☾ Съновник - да сънуваш ДОБИВ

ДОБИВ

, 2018-07-11 08:44:24
ДОБИВ

ДОБИВ

- ако насън пресмяташ

добив

ите си от нещо, най-вероятно е наяве да претърпиш известни щети и загуби.

0 гласа