☾ Съновник - да сънуваш ДОБИВ

ДОБИВ

, 2018-09-14 21:21:43
ДОБИВ

ДОБИВ

- ако насън пресмяташ

добив

ите си от нещо, най-вероятно е наяве да претърпиш известни щети и загуби.

0 гласа