☾ Съновник - да сънуваш Длан

ДЛАН

, 2018-07-06 10:56:44
ДЛАН

ДЛАН

- ако насън видиш собствените си

длан

и, ще получиш неочакван подарък или ще имаш непредвидени доходи. Ако гледаш или докосваш чужди

длан

и, скоро ще проявиш щедрост. Ако сънуваш, че нямаш

длан

и, ще се избавиш от болест. Ако

длан

ите ти са космати, чака те голяма печалба. Ако видиш

длан

ите си с рани, ще претърпиш загуби, ако са с мазоли - чака те много работа. Ако е силно изразена мъжка или съответно женска

длан

, ще имаш любовно приключение.

ДЛАН

- Ако сънувате здрава и красива

длан

- ще бъдат разкрити тайните ви; ако е болна - неприятност с приятел; ако е без пръсти - ще загубите скъп за вас приятел; ако на нея има повече от пет пръста - приятни връзки, благополучие.
Образът на

длан

та се свързва най-често с жеста за хващане, а оттам по аналогия е символ на имането, на притежанието.
Ако е болна, твой приятел ще има неприятности. Ако е без пръсти, ще загубиш скъп приятел.
Ако видиш на дясната ръка, сънят предсказва изобилие.
Ако видиш на лявата ръка, сънят ти предсказва чувствени наслади.
Ако има повече от пет пръста, ще установиш приятни и приятелски връзки, чрез които ще постигнеш благополучие.
Ако е здрава и красива, някой ще разкрие тайните ти.
Да видите собствената си

длан

на сън означава, че държите цялото знание, което Ви е нужно в собствените си ръце. Трябва да решите и да развиете потенциала си.
Образът на

длан

та се свързва най-често с жеста за хващане, а оттам по аналогия е символ на имането, на притежанието.Ако е болна, твой приятел ще има неприятности.Ако е без пръсти, ще загубиш скъп приятел.Ако видиш на дясната ръка, сънят предсказва изобилие.Ако видиш на лявата ръка, сънят ти предсказва чувствени наслади.Ако има повече от пет пръста, ще установиш приятни и приятелски връзки, чрез които ще постигнеш благополучие. Ако е здрава и красива, някой ще разкрие тайните ти.
Ако сънувате здрава и красива

длан

— ще бъдат разкрити тайните ви; ако е болна — неприятност с приятел; ако е без пръсти — ще загубите скъп за вас приятел; ако на нея има повече от пет пръста — приятни връзки, благополучие

0 гласа