☾ Съновник - да сънуваш ДИНАМО

ДИНАМО

, 2018-11-28 14:46:25
ДИНАМО

ДИНАМО

- подобен сън е предупреждение да не се доверяваш другиму и да разчиташ само на собствените си сили.

ДИНАМО

- Делата ви вървят към пълен успех.

0 гласа