☾ Съновник - да сънуваш ДИНАМО

ДИНАМО

, 2018-07-13 17:24:46
ДИНАМО

ДИНАМО

- подобен сън е предупреждение да не се доверяваш другиму и да разчиташ само на собствените си сили.

ДИНАМО

- Делата ви вървят към пълен успех.

0 гласа