☾ Съновник - да сънуваш Деспот

ДЕСПОТ

, 2018-09-07 10:09:04
ДЕСПОТ

ДЕСПОТ

- ако видиш насън или сънуваш, че си

деспот

, ще съумееш да се измъкнеш невредим от конфузна ситуация.
Ако видиш насън или сънуваш, че си дecпoт, ще съумееш да се измъкнеш невредим от конфузна ситуация.
Ако видиш насън или сънуваш, че си дecпoт, ще съумееш да се измъкнеш невредим от конфузна ситуация.
любов

1 гласа