☾ Съновник - да сънуваш Десница

ДЕСНИЦА

, 2018-06-18 12:31:36
ДЕСНИЦА

ДЕСНИЦА

- да видиш в съня си, независимо твоя или на друг човек, е гаранция за добри приятели, чисти помисли и почтени намерения.
Да видиш в съня си, независимо твоя или на друг човек, е гаранция за добри приятели, чисти помисли и почтени намерения.
Да видиш в съня си, независимо твоя или на друг човек, е гаранция за добри приятели, чисти помисли и почтени намерения.

0 гласа