☾ Съновник - да сънуваш Десет

ДЕСЕТ

, 2018-04-09 03:28:15
ДЕСЕТ

ДЕСЕТ

- това число в съня е знак за успешно приключване на някакъв етап.
Тен е свързвано със прекратяването, голямата сила и печалба.
Tова число в съня е знак за успешно приключване на някакъв етап.
Tова число в съня е знак за успешно приключване на някакъв етап.

0 гласа