☾ Съновник - да сънуваш Дезертьор

ДЕЗЕРТЬОР

, 2018-09-18 20:47:51
ДЕЗЕРТЬОР

ДЕЗЕРТЬОР

- че си, ако сънуваш, очаквай някой твой близък или приятел да постъпи нечестно спрямо тебе. Ако друг дезертира в съня ти, можеш да разчиташ на верни приятели, които ще ти подадат ръка в труден момент.

Дезертьор

- че си | трябва да противостоиш на едно изкушение.

ДЕЗЕРТЬОР

- Ако сънувате

дезертьор

- опитайте се да устоите на изкушенията; ако го криете в дома си - ще нарушите закон, за който ще ви преследват; ако сте вие - ще изпитате срам от приятелите си.

ДЕЗЕРТЬОР

- че си - ще трябва да противостоиш на изкушение
Ако сънуваш, ще се наложи да устояваш на някакво изкушение или изкушения.
Ако го криеш в дома си, ще нарушиш закон, за което ще те преследват.
Ако си, ще изпиташ срам от приятелите си.
Ако сънуваш, ще се наложи да устояваш на някакво изкушение или изкушения.Ако го криеш в дома си, ще нарушиш закон, за което ще те преследват.Ако си, ще изпиташ срам от приятелите си.
Ако сънувате

дезертьор

— опитайте се да устоите на изкушенията; ако го криете в дома си — ще нарушите закон, за който ще ви преследват; ако сте вие — ще изпитате срам от приятелите си

0 гласа