☾ Съновник - да сънуваш ДЕГИЗИРАНЕ, ДЕГИЗИРАШ

ДЕГИЗИРАНЕ, ДЕГИЗИРАШ

, 2018-04-14 05:09:22
ДЕГИЗИРАНЕ, ДЕГИЗИРАШ

ДЕГИЗИРАНЕ, ДЕГИЗИРАШ

- ли се в съня си, бъди готов за неприятните последствия на лекомисленото си и безотговорно поведение. Ако друг се дегизира в съня ти, ще ти стоварят чужди задължения.

0 гласа