☾ Съновник - да сънуваш Девалвация

ДЕВАЛВАЦИЯ

, 2018-07-04 00:04:16
ДЕВАЛВАЦИЯ

ДЕВАЛВАЦИЯ

- на пари или на морални ценности в съня е показател за остро неудовлетворение от социалния ти статус, от семейните отношения или от пряката ти работа.
На пари или на морални ценности в съня е показател за остро неудовлетворение от социалния ти статус, от семейните отношения или от пряката ти работа.
На пари или на морални ценности в съня е показател за остро неудовлетворение от социалния ти статус, от семейните отношения или от пряката ти работа.

1 гласа