☾ Съновник - да сънуваш Гъдел

Гъдел

, 2018-03-22 12:43:33
Гъдел

ГЪДЕЛ

- ако те е

гъдел

или те

гъдел

ичка някой - ще плачеш.
Имаш ли

гъдел

на сън, то на яве ще имаш неприятности с жена

ГЪДЕЛ

- ако сънуваш че имаш значи плач

ГЪДЕЛ

- Ако сънувате, че имате

гъдел

- ще се разболеете; ако жена ви

гъдел

ичка - неприятности от жена ще имате.
Ако имаш, е предупреждение, че ще плачеш много.
- ще се разболееш.
Ако някой те

гъдел

ичка, смееш се и се мъчиш да прекратиш

гъдел

ичкането, очаквай някакво странно произшествие в бита ти.
Ако те

гъдел

ичка жена, очаквай неприятности от жена.
Ако имаш, е предупреждение, че ще плачеш много.Друго тълкуване - ще се разболееш.Ако някой те

гъдел

ичка, смееш се и се мъчиш да прекратиш

гъдел

ичкането, очаквай някакво странно произшествие в бита ти.Ако те

гъдел

ичка жена, очаквай неприятности от жена.
Ако сънувате, че имате

гъдел

— ще се разболеете; ако жена ви

гъдел

ичка — неприятности от жена ще имате

0 гласа