☾ Съновник - да сънуваш Грим

ГРИМ

, 2018-07-06 04:39:29
ГРИМ

ГРИМ

- ако сънуваш, че се

грим

ираш или си силно

грим

иран, ти предстои сериозно стълкновение със силен противник Ако в съня ти някой друг е

грим

иран или се

грим

ира, ще те измами човек, на когото си имал доверие. Ако насън си се

грим

ирал много хубаво, ще имаш успех в отношенията с противоположния пол.

ГРИМ

- Ако сънувате или държите в ръка

грим

- фалш, лъжа, преструвалия от страна на приятел; ако се

грим

ирате с тях - веселие.

ГРИМ

- Много пари.
Ако сънуваш или държиш в ръка, ще се сблъскаш с фалш, лъжа и преструвки от страна на твой приятел.
Ако сънуваш или държиш в ръка, ще се сблъскаш с фалш, лъжа и преструвки от страна на твой приятел.
Ако сънувате или държите в ръка

грим

— фалш, лъжа, преструвалия от страна на приятел; ако се

грим

ирате с тях — веселие

2 гласа