☾ Съновник - да сънуваш Греда

ГРЕДА

, 2018-09-13 13:48:07
ГРЕДА

ГРЕДА

- ако сънуваш гимнастическия уред

греда

, ще ти се наложи да проявиш върховна самоконцентрация, за да успееш да се справиш с работата си. Ако насън паднеш от

греда

та, наяве не бива да проявяваш никаква слабост, колебание или сантименталност.

ГРЕДА

- Ако сънувате, че на тавана има греди - имате фалшиво приятелство.
Ако се появи на пътя ти, символизира препятствие в работите ти.
Ако я прескочиш, ще ти провърви.
Ако не успееш да я прескочиш, ако се спънеш и паднеш, обстоятелствата около това препятствие ще се окажат по-силни от теб.
Греди на таван, ако видиш, знай, че сред приятелите си имаш и неискрени такива.
Ако се появи на пътя ти, символизира препятствие в работите ти.Ако я прескочиш, ще ти провърви.Ако не успееш да я прескочиш, ако се спънеш и паднеш, обстоятелствата около това препятствие ще се окажат по-силни от теб.Греди на таван, ако видиш, знай, че сред приятелите си имаш и неискрени такива.
(гимнастическа)Ако сънуваш гимнастическия уред

греда

, ще ти се наложи да проявиш върховна самоконцентрация, за да успееш да се справиш с работата си.Ако насън паднеш от

греда

та, наяве не бива да проявяваш никаква слабост, колебание или сантименталност.
Ако сънувате, че на тавана има греди — имате фалшиво приятелство

0 гласа