☾ Съновник - да сънуваш Гребло

Гребло

, 2018-06-09 04:36:31
Гребло

ГРЕБЛО

- чака те тежък труд.

ГРЕБЛО

- за сено ако използваш насън, ще имаш пропуски в работата си.

ГРЕБЛО

- Ако сънувате

гребло

- неприятна работа ви предстои; ако работите с него - лъжа; ако е счупено - сплетни.
(градинско)Ако видиш, скоро ще се освободиш от задължения или условия, които ограничават свободата ти.Ако работиш с него, ще бъдеш принуден да вършиш неприятна за теб работа.Друго тълкуване - ще пострадаш от лъжа.Ако е счупено, ще попаднеш в центъра на куп сплетни.Ако сънуваш, ти предстои неприятна работа.
Ако сънувате

гребло

— неприятна работа ви предстои; ако работите с него — лъжа; ако е счупено — сплетни

0 гласа