☾ Съновник - да сънуваш ГРАНАТ

ГРАНАТ

, 2018-07-05 05:47:46
ГРАНАТ

ГРАНАТ

- да носиш или да ти подарят насън, е знак, че някой ще ти докаже верността и предаността си. Да подариш насън

гранат

някому, означава, че ще проявиш лоялност към изпаднал в беда приятел. Ако загубиш

гранат

, губиш поддръжник.

0 гласа